Holocene好似

品牌简介:灵感来源于生活中的所见所悟,一点小场景,通过精油调香搭配永生花素材用蜡封存,每一片蜡片都是塑造一种“好似”的意境,好似远方幽幽原野、好似森林郁郁葱葱,好似一片落叶飘入水中,好似空谷中一抹绿兰,好似幽静、好似生机、好似孤寂,好似新生。

全球精品

Global Selections

正品保证

Authenticity Guaranteed

全场包邮

Free Delivery

客服邮箱

kefu@iliangcang.com